Ochtend break

Breakoutsessie: Amsterdamse Tech Radar

We worden allemaal geconfronteerd met opkomende technologieën en de kansen en bedreigingen die ze vormen voor de maatschappij. Binnen de gemeente Amsterdam maken we sinds kort jaarlijks een Tech Radar met een aantal technologische ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de Amsterdammer en de stad.
In vogelvlucht kijken we naar de werkwijze, de benadering en hoe we dit inzetten om innovatie te voeden, en risico’s te beperken. Met voldoende ruimte voor vraag en discussie.

Middag break

Lunchpauze

Ronde tafel

De rol van CDO bij GovTech

Met de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence, de hoeveelheid aan data en de manier waarop de inzet van data de maatschappelijke opgaven kan ondersteunen, wordt de rol van de Chief Data Officer steeds belangrijker. Hoe verhoudt de rol van CDO zich tot innovatieve GovTech ontwikkelingen, maar ook intern ten opzichte van andere rollen, zoals de CIO en CTO? Hoe zorg je ervoor dat een overheidsorganisatie informatiegestuurd kan werken met inachtneming van ethiek en privacy? Oftewel: welke uitdagingen zijn er en waar liggen de kansen?

Er is een Landelijk netwerk van CDO’s in de publieke sector opgericht, waar Inez Joung (CDO RIVM) aan deelneemt. Onder leiding van Inez Joung en Krystle Koers (Community Manager iBestuur) wordt er een gesprek gevoerd over de rol van de CDO. Deze ronde tafel is dan ook geschikt voor CDO’s / beslissers die zich bezighouden met de inzet van data.

SETUP

SETUP

Markt en overheid

“Samenwerken met de markt” is voor Lourens Visser (CIO Rijk) geen vraag maar gewoon een gegeven, een manier waarop we werken aan IT-dienstverlening en kennisuitwisseling. Overheid en markt werken samen. Deze praktijk is door de CIO’s van de departementen bevestigd in een separaat thema van de I-strategie Rijk en ook verwoord in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Aan de hand van uitgesproken speerpunten en praktijkvoorbeelden wordt u meegenomen in een wereld waar samenwerking tussen bedrijven en overheden de ene dag op koers ligt en een andere dag nauwelijks te doorgronden wateren kent. Des te meer reden voor de CIO Rijk om actief bij te dragen aan de track voor markt en overheid samen op dit iBestuur congres.

Govtech met de mens centraal

Hoe komt de overheid tot beslissingen over de inzet van govtech? Welke factoren spelen hierbij een rol? Onder invloed van de opkomst van AI, zien we de laatste jaren steeds meer aandacht voor ethiek en de afweging van publieke waarden bij de toepassing van digitale technologie in overheidsprocessen. Er valt op dit gebied voor govtech-verantwoordelijken nog veel te leren, omdat er nog niet veel interactie is tussen de werelden van verantwoordelijke AI en govtech.

Anne Fleur van Veenstra zal in haar keynote ingaan op de ethische afweging van publieke waarden in govtech: wat komt er kijken bij human-centered govtech en wat zijn de spelregels? Daarna zal ze ook belichten hoe een synthese te bereiken is met andere logica’s ten aanzien van govtech binnen de overheid: die van de marktwerking en het gereguleerde inkoopproces, en die van de dialoog met de markt, inclusief startups en MKB.

Zo worden beslissers en beleidsmakers zich bewust van de samenhang van deze drie logica’s en van de kansen om govtech human-centered in te zetten.

Breakout sessie: GovTech is kiezen voor open standaarden!

Kiezen voor betere ICT, betekent kiezen voor open standaarden. Want open standaarden zorgen voor meer interoperabiliteit, leveranciersonafhankelijkheid, veiligheid, datakwaliteit en inclusie. Maar hoe als het gaat om een concreet project? Hier staan we bij stil aan de hand van de Beslisboom Open Standaarden. Een handige tool op de website van het Forum Standaardisatie die helpt bij het bewust kiezen van de juiste open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst van het Forum Standaardisatie Voor iedereen die betere publieke ICT wil, interesse heeft in goed ICT opdrachtgeverschap vanuit de overheid en hiervoor wil gaan met open standaarden.