Donderdag 6 juni 2024

GovTechDay 2023 – Tijd om te kiezen

Maatschappelijke uitdagingen en behoeften zijn steeds beter en vaker met technologie te adresseren. Onze samenleving kenmerkt zich door een ‘technologische cultuur’. De overheid kan daarbij niet achterblijven en zal haar publieke diensten continu moeten vernieuwen. Technologieën die daarvoor beschikbaar zijn, noemen we wel GovTech. Het zijn maatschappelijk-technische oplossingen voor de customer journey van burgers en bedrijven bij de overheid.​

Om nieuwe technologieën succesvol voor maatschappelijke vraagstukken in te zetten, zullen overheidsinstellingen wendbaarder en innovatiever moeten worden. Aanbieders van GovTech-toepassingen zullen op hun beurt moeten begrijpen dat overheden technologie niet als doel op zich zien, maar als middel om vraagstukken van burger en samenleving op te lossen.​

Wil de overheid aan de slag met GovTech, dan zullen overheid, markt en startups moeten samenwerken. Dit stelt hoge eisen aan de cultuur binnen het ecosysteem. Het gaat over durf, innoveren, vertrouwen, risico’s, financiering en regelgeving. Voor de markt en vooral investeerders is het belangrijk dat de overheid duidelijkheid biedt over de perspectieven van GovTech en een consistent beleid voert: tijd om te kiezen!​

Het is belangrijk dat de publieke en private sector een actief netwerk en platform hebben om deze uitdaging met elkaar aan te gaan. iBestuur brengt alle spelers bij elkaar en brengt ontwikkelingen rondom GovTech in kaart op de GovTech Day. Het is tijd om te kiezen: hoe en wanneer gaan we met GovTech aan de slag?

Sprekers

Tom Jessen

Lourens Visser

Nitesh Bharosa

Anne Fleur van Veenstra

Relevante artikelen

GovTech heeft momentum

Overheid en technologie is een krachtige combinatie, mits goed ingezet en met de juiste partners. GovTech NL is een samenwerkingsverband van technische professionals, bedrijven en kennisinstellingen. Hun missie is mens en overheid nader tot elkaar te brengen met behulp van technologie. Hun methode: niet alleen maar praten, maar vooral doen.

Rotterdam ontwikkelt Open Urban Platform met Digital Twin

In het Open Urban Platform wordt een 3D-model van de gemeente aangevuld met ‘live’ (dus real time) data, waardoor je kan zien hoe de stad functioneert: is de vuilnisbak vol, hoeveel auto’s rijden er door mijn straat en wat is de luchtkwaliteit? Hiermee kunnen Rotterdammers straks gebruik maken van allerlei slimme toepassingen en services.

Smart City World Expo Barcelona

De Smart City World Expo in Barcelona mocht in het staartje van 2022 weer helemaal los. Veel sensoren en dashboards, samenwerkingsverbanden en mooie plannen. Data en mobiliteit stonden hoog op ieders agenda, alsook allerhande licht-laad-zendpalen en slimme verlichtingsproducten voor de openbare ruimte. iBestuur zag een aantal opmerkelijke initiatieven.

Hoe kunnen overheid en innovatieve marktpartijen beter samenwerken?

Besloten sessie tijdens GovTech Day:

Tijdens GovTech Day organiseert iBestuur een besloten lunchbijeenkomst waar gesproken zal worden over de vraag hoe overheid, startups en scaleups in govtech beter met elkaar kunnen samenwerken. Vijf deskundige betrokkenen zullen hierover van gedachten wisselen:

Constantijn van Oranje-Nassau, special envoy, Techleap.nl
Lourens Visser, CIO Rijk
Meryem el Bouyahyaoui, CIO CIBG
Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT
Nitesh Bharosa, hoogleraar GovTech, TU Delft

Naast deze experts zal een beperkt aantal genodigen aanwezig kunnen zijn om mee te praten. iBestuur zal verslag doen van de uitkomsten van de sessie.

De gespreksleiding is in handen van Arnoud van Gemeren, hoofdredacteur van iBestuur.

Samenwerken aan slimme en schone mobiliteit in Arnhem-Nijmegen

Om Gelderland bereikbaar te houden is het belangrijk om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Dat vraagt om samenwerking, het gebruik van nieuwe technologie en het beïnvloeden van gedrag. Bijvoorbeeld door mobiliteitsmakelaars die werkgevers adviseren om het woon-werkverkeer van medewerkers te verduurzamen. En samen te werken bij het gebruik van digitale verkeersgegevens, zodat reizigers betere reisadviezen en routeinformatie krijgen.

Als eerste stap hebben Gedeputeerde Staten (GS) het uitvoeringsplan 2023 van regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld.

Partners:

Startups:

In samenwerking met: