'Samen de kansen pakken'

Technologie biedt kansen om de uitdaging van de vele maatschappelijke opgaven aan te gaan. Kansen om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Kansen om energie te besparen, het onderwijs te verbeteren, parkeerproblemen op te lossen, enzovoort.

In de praktijk moet er nog wel wat gebeuren willen overheidsinstellingen deze kansen kunnen pakken. Ze moeten in staat zijn zulke technologie – govtech - als vast onderdeel van hun repertoire toe te passen. Ze moeten hun innovatief en adaptief vermogen vergroten. Dat betekent werken aan de cultuur, de wendbaarheid en het leiderschap.

En hoe gaan overheidsinstellingen om met hun partners in de markt, vooral de meer innovatieve, jonge partijen? Om tot een beter investeringsklimaat en een bloeiende govtech-markt te komen, is het nodig te kijken naar vernieuwende manieren van aanbesteden en het bieden van zekerheid aan jonge bedrijven.

De GovTech Day is hét nationale govtech event waarin alle overheden samenkomen met marktpartijen, startups, wetenschap en kennisinstellingen om te leren van elkaar, te netwerken en met een richting en praktische tips naar huis gaan. De opzet van de GovTech Day is zoals een festival: u kiest zelf hoe u uw dag indeelt.

U laat zich inspireren op het govtech-plein met verschillende startups, u kiest naar welke breakout sessies u gaat, of u ontmoet andere collega’s die zich ook bezighouden met het inzetten van innovaties en digitalisering voor de maatschappelijke opgaven.

Govtech moet zo veel mogelijk in samenspraak met burgers en bedrijven worden ontwikkeld en ingezet. Samenwerken is het parool, maar ook verandering omarmen. GovTech Day 2024 staat dan ook in het teken van ‘Samen de kansen pakken’. Mis het niet en schrijf u vandaag nog in!

GovTech Day is volgeboekt!

Het vakgebied GovTech leeft! En dat is belangrijk, want samen dragen we bij aan de maatschappelijke opgaven en de dienstverlening aan de burger door de inzet van nieuwe technologie. 

Echter betekent dit ook dat wij de volledige capaciteit hebben bereikt van dit event. Daarom is het mogelijk om u in te schrijven voor een wachtlijst.
 

Regelmatig kunnen deelnemers door onvoorziene omstandigheden toch niet bij het event zijn en daarmee kunnen wij andere geïnteresseerden een plek bieden. Tevens gebruiken wij deze wachtlijst om iedereen na de GovTech Day te benaderen voor de volgende editie. Hierdoor wordt u als eerste benaderd voor een voorinschrijving van de volgende editie, dus schrijf u vooral nu in!

Terugblik de GovTech Day 2023

Partners

Startups

Samenwerkingspartner