Sessie
Meer openheid in de relatie markt en overheid
Beschrijving

Meer openheid in de relatie markt en overheid, meer balans in de machtsverhoudingen, betere verbindingen, zowel technisch als tussen mensen onderling . Wie wil dat nu niet. Maar hoe? In dit panelgesprek zetten we het begrip "openheid" centraal en bespreken we dit vanuit het perspectief van open standaarden, open source, open data en open inkoop. Alle vier opgenomen in het actieplan Open Overheid 2023-2027. Wat is de opgave, het beleid en de praktijk? Veertig minuten om hierover met het panel en het publiek van gedachten te wisselen en wensen kenbaar te maken voor de toekomst. 

Tijd
2:45 PM - 3:30 PM
Locatie naam
Statenzaal