Naam
Michiel Steltman
Functietitel
Directeur
Organisatie
Stichting DINL
Spreker Bio
Michiel Steltman is directeur van de stichting DINL, een samenwerkingsverband van de Nederlandse digitale infrastructuur industrie. Als spreekbuis van de sector brengt hij relevante thema's onder de aandacht van overheid, politiek en publiek. Steltman is een “digital native” met lange internationale ervaring in de IT en online industrie en in public afffairs. Daarnaast is hij lid van het Forum Standaardisatie, sectorraad ATKM en adviesraad Offlimits, en vanuit ECP actief in diverse privaat-publieke initiatieven en coalities.
Michiel Steltman