Naam
Boris Hoytema
Functietitel
Kwartiermaker OPSO
Organisatie
Ministerie BZK
Spreker Bio
“Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij”, dat is de naam van de strategie van BZK om de omslag naar open source binnen het ministerie waar te maken. Om deze strategie uit te voeren is vorig jaar Boris van Hoytema aangesteld als Kwartiermaker Opensourceprogrammabureau (OSPO): een nieuw onderdeel van CIO BZK dat knelpunten en barrières rondom open source moet wegnemen en contact moet onderhouden met andere OSPOs, overheden, bedrijven en ontwikkelaars. Voor deze aanstelling werkte Boris aan open source bij overheden als secretaris-directeur en oprichter van de Foundation For Public Code.
Boris Hoytema