Sessie
Bestuurlijke status van de basis beveiliging
Beschrijving

Basisbeveiliging.nl maakt de cyberveiligheid van publieke en semipublieke organisaties transparant. Iedereen kan zien hoe o.a. overheid, zorg en onderwijs omgaan met hun online veiligheid: van globaal tot op detailniveau op iedere online dienst. Dit kan omdat Nederland voorop loopt met wetten en regels die dit mogelijk maken. In deze sessie gaan we in op de bestuurlijke status van het initiatief: waarom de huidige weg is gekozen en welke voor- en nadelen dit heeft.

Tijd
2:45 PM - 3:30 PM
Locatie naam
Arentsburgh