Sessie
Van Richtlijn tot Realiteit, van Act tot Actie, een expertisebenadering van digitale EU-wetgeving
Beschrijving

In deze digitale tijden waar fysieke grenzen niet meer de norm zijn en digitale thema’s, mogelijkheden en gerelateerde risico’s gezamelijk worden georganiseerd met de lidstaten van de Europese Unie en de Commissie, is er behoefte aan een betere aansluiting en ondersteuning bij het voorbereiden op en vervolgens implementeren van die Europese richtlijnen en verordening in Nederland.

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie, 
onderdeel van het Ministerie van BZK werkt dan ook de Nederlandse expertisebenadering van digitale EU-wetgeving.

Wat komt er op ons af? Wat gloort er aan de horizon? Hoe kunnen we ons tijdig en optimaal voorbereiden voor succesvolle implementatie? Hoe helpen we het doel van richtlijn of verordening te behalen? Waar kan wie aan bijdragen? Hoe gaan we effectief samenwerken? Wat is er voor nodig?

Deze sessie geeft overzicht en inzicht in die nieuwe aanpak en ontwikkeling.

Tijd
3:00 PM - 3:45 PM
Locatie naam
Commissiezaal