Sessie
De Ethische Bijsluiter – Een Amsterdams recept voor moreel juiste digitale oplossingen
Beschrijving

Waarden zijn geen wetten, geen checklist en geen recept. Het volgen van waarden is iets dat voortdurend, onmeetbaar en bijna onzichtbaar plaatsvindt. Waarden sturen ons handelen voortdurend. Om de juiste keuzes te maken, moeten we weten wat onze waarden zijn en deze wegen.
 
Als we technologie gebruiken om onze doel te bereiken, dan moeten we dan doen op een manier die overeenkomt met onze waarden. Alleen dan draagt het gebruik van technologie bij aan het verwezenlijken van onze visie. De Ethische bijsluiter maakt maakt de waarden en dilemma's van teams expliciet. Hierdoor kan het team rekening houden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. 
 
De Ethische Bijsluiter maakt de morele implicaties van een besluit inzichtelijk. Hiermee faciliteren we het publieke debat over technologie in de stad door de resultaten van het project uit te leggen aan derden als burgers, raadsleden en andere belanghebbenden.  De ethische bijlsuiter faciliteert een open en geïnformeerd debat met inwoners en de politiek. We stellen dan de samenleving in staat om mee te praten en te zien of we met onze netwerken, data en andere technologieën op de goede weg zijn.

Tijd
1:15 PM - 2:15 PM
Locatie naam
Schoonoord