Ronde tafel

Inez Joung | Chief Data Officer; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De rol van CDO bij GovTech

Met de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence, de hoeveelheid aan data en de manier waarop de inzet van data de maatschappelijke opgaven kan ondersteunen, wordt de rol van de Chief Data Officer steeds belangrijker. Hoe verhoudt de rol van CDO zich tot innovatieve GovTech ontwikkelingen, maar ook intern ten opzichte van andere rollen, zoals de CIO en CTO? Hoe zorg je ervoor dat een overheidsorganisatie informatiegestuurd kan werken met inachtneming van ethiek en privacy? Oftewel: welke uitdagingen zijn er en waar liggen de kansen?

Er is een Landelijk netwerk van CDO's in de publieke sector opgericht, waar Inez Joung (CDO RIVM) aan deelneemt. Onder leiding van Inez Joung en Krystle Koers (Community Manager iBestuur) wordt er een gesprek gevoerd over de rol van de CDO. Deze ronde tafel is dan ook geschikt voor CDO’s / beslissers die zich bezighouden met de inzet van data.