Markt en overheid

Lourens Visser | CIO Rijk; Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

“Samenwerken met de markt” is voor Lourens Visser (CIO Rijk) geen vraag maar gewoon een gegeven, een manier waarop we werken aan IT-dienstverlening en kennisuitwisseling. Overheid en markt werken samen. Deze praktijk is door de CIO’s van de departementen bevestigd in een separaat thema van de I-strategie Rijk en ook verwoord in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Aan de hand van uitgesproken speerpunten en praktijkvoorbeelden wordt u meegenomen in een wereld waar samenwerking tussen bedrijven en overheden de ene dag op koers ligt en een andere dag nauwelijks te doorgronden wateren kent. Des te meer reden voor de CIO Rijk om actief bij te dragen aan de track voor markt en overheid samen op dit iBestuur congres.