Govtech met de mens centraal

Anne Fleur van Veenstra | Director of Science; TNO ICT, Strategy & Policy

Hoe komt de overheid tot beslissingen over de inzet van govtech? Welke factoren spelen hierbij een rol? Onder invloed van de opkomst van AI, zien we de laatste jaren steeds meer aandacht voor ethiek en de afweging van publieke waarden bij de toepassing van digitale technologie in overheidsprocessen. Er valt op dit gebied voor govtech-verantwoordelijken nog veel te leren, omdat er nog niet veel interactie is tussen de werelden van verantwoordelijke AI en govtech.

Anne Fleur van Veenstra zal in haar keynote ingaan op de ethische afweging van publieke waarden in govtech: wat komt er kijken bij human-centered govtech en wat zijn de spelregels? Daarna zal ze ook belichten hoe een synthese te bereiken is met andere logica’s ten aanzien van govtech binnen de overheid: die van de marktwerking en het gereguleerde inkoopproces, en die van de dialoog met de markt, inclusief startups en MKB.

Zo worden beslissers en beleidsmakers zich bewust van de samenhang van deze drie logica’s en van de kansen om govtech human-centered in te zetten.