De govtech-volwassenheid van Nederland

Stephen Davenport | Global lead open government en programmamanager GovTech; Wereldbank

Stephen Davenport is bij de Worldbank verantwoordelijk voor het dossier govtech. Hij adviseert overheden wereldwijd over de toepassingsmogelijkheden en voorwaarden voor succesvolle govtech-implementaties.

In zijn keynote zal Stephen Davenport ingaan op de laatste cijfers van de GovTech Maturity Index van de Worldbank. Deze index vergelijkt de volwassenheid van nationale overheden op het gebied van govtech en doet dat op vier gebieden: kern-overheidssystemen (o.a. cloud, interoperability), verbetering van de publieke dienstverlening (met aandacht voor gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid), digitale participatie van burgers (denk aan open data, open portals, feedback-mechanismen) en als vierde gebied de randvoorwaarden, zoals politiek, competenties en regelgeving.

Centraal in deze keynote staat de vraag: hoe brengt Nederland het ervan af ten opzichte van vergelijkbare landen? Wat doen ‘we’ goed, wat kan beter en wat kunnen we leren van de GovTech Maturity Index?