Data governance als basis voor govtech

Jonathan Reichental | Wetenschapper, voormalig CIO en expert op het gebied van smart city’s; Human Future

Aan de slag met govtech? Innovatiekracht is daarvoor essentieel, net als het goed kunnen inzetten van de kracht van marktpartijen. Eén fundamentele factor wordt vaak vergeten: data. In veel organisaties is data governance slecht geregeld.

Harvard Business Review berekende bijvoorbeeld dat 47 procent van de data records fouten bevat. Gartner stelt dat 55 procent van de organisaties geen gestandaardiseerde benadering van data governance heeft en dit als een grote barrière voor het behalen van gerelateerde doelen ervaart. Het ontbreekt vaak aan een echte data-cultuur.

Jonathan Reichental zal in zijn keynote ingaan op data governance als fundament voor succesvolle govtech-implementaties. Hoe breng je data governance op het gewenste niveau? In deze keynote zal ook een aantal relevante praktijkvoorbeelden aan de orde komen.