Breakout sessie: Innovatiemanagement

Gert Staal | Programma manager innovatiemanagement; Nyenrode

Tijdens deze sessie zal drs. Gert Staal, in het dagelijks leven directeur-bestuurder, maar ook als programmamanager innovatiemanagement verbonden aan Nyenrode, en bestuurder van de TIM Foundation) u vertellen hoe u het innovatievermogen van uw organisatie stapsgewijs kan verbeteren door de juiste maatregelen te nemen. Hij geeft u inzichten over het Innovatie Maturity Model IMS-GOV dat hij heeft gebouwd samen met en voor de Rijksoverheid, en over de Innovatie Maturity Scan die daarbij gebruikt wordt om zeer degelijk en professioneel te werken aan verbeteringen aan de innovatiecapaciteit. Gert Staal heeft meerdere digitale producten en diensten ontwikkeld bij grote uitgevers en is al 16 jaar actief als innovatiemanagement opleider en expert bij onder andere PDMA, Nyenrode, en bij de Rijksoverheid (via Rijksdienst ODI voor de gehele Rijksoverheid). De zeer succesvolle opleiding tot IMS-GOV Professional gaat dit najaar beginnen aan de vierde editie (sessie 3 eerder dit jaar was al overbooked). Binnenkort start voor regionale en lokale overheden en not-for-profit instellingen een vergelijkbaar programma. Maak nu kennis met dit model, de scan, en deze opleiding tot gecertificeerd innovatiemanagement professional!