Breakout sessie: Nederland Gidsland in uitvoering van wet- en regelgeving?

Bas Janssen | CEO; IAM4
Steven Gort | Datafluisteraar; ICTU

Nederland Gidsland in uitvoering van wet- en regelgeving?
Transparant, uitlegbaar, 'verantwoordbaar' herleidbaar en goedkoop?

Het bestaansrecht van uitvoeringsorganisaties van de overheid bestaat veelal uit de uitvoering van wet- en regelgeving. Hiertoe moet die regelgeving vertaald worden naar allerlei producten: geautomatiseerde systemen, brochures, werkinstructies, formulieren, etc.. Bij de meeste uitvoeringsorganisaties is dit een ongestructureerd, versnipperd en slecht gedocumenteerd proces. Dit betekent dat de uitvoering niet uitlegbaar, herleidbaar en dus niet 'verantwoordbaar' is.
In Nederland is sinds het research programma bij de Belastingdienst onder de naam POWER (Programma Wet En Regelgeving) door diverse partijen gewerkt aan methoden, technieken en hulpmiddelen om hier verandering in te brengen. Regelbeheer(sing), wendbare wetsuitvoering en bedrijfsregels worden in dit kader vak genoemd. Waar het om gaat is dat er een keten van wet- en regelgeving naar alle afgeleide uitvoeringsmiddelen ingericht wordt die het onderhoud en beheer van die middelen bij wijzigingen in wet- en regelgeving sterk vereenvoudigt. Nederland heeft hiermee een unieke oplossingen ontwikkeld.