Breakout sessie: Missiegedreven (samen)werken

Irene van Hooff | programmaleider; VNG
Babette Bakker | programmaleider; IPO

Missiegedreven (samen)werken
GovTech is geen doel an sich. Grote maatschappelijke opgaven vragen om innovatief beleid. Opgaven zoals circulariteit en de woningbouw zijn dermate complex dat bestaande organisatorische silo’s doorbroken moeten worden. Data en digitale technologie kan worden benut om sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen en om burgers, bedrijven en maatschappelijke spelers te betrekken in beleid en uitvoering. Dit is pas echt effectief wanneer niet alleen de technologie en data op orde is, maar ook de mensen op een nieuwe manier gaan samenwerken.

Vanuit de Dutch Societal Innovation Hub zien wij kansen voor een missiegedreven aanpak in de publieke sector in tijden van data en digitale technologie en hebben wij de ambitie om de interregionale samenwerking op dit thema te versterken. Wij gaan tijdens de deelsessie graag met u in gesprek. Hoe kunnen wij op een nieuwe manier samenwerken met bedrijven, dataleveranciers, kennisinstellingen en alle overheidsorganisaties?