Breakout sessie: Visie generatieve AI

Jasper Kars | Policy Officer Data en AI; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Visie generatieve AI
Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) raakt in rap tempo onderdeel van onze samenleving. Dit is door de snelle opkomst van generatieve AI – een vorm van AI waarbij complexe algoritmes worden ingezet om nieuwe content te generen zoals tekst, afbeeldingen of video’s, en waarbij chatbot ChatGPT de bekendste exponent vormt – in een stroomversnelling geraakt. Als een ware (horizontale) systeemtechnologie snijdt deze vorm van AI door allerlei domeinen en sectoren: van het onderwijs, de zorg tot overheidsland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt op rijksniveau het voortouw in het ontwikkelen van een visie op generatieve AI. Afronding van dit traject wordt t eind dit jaar verwacht.

Jasper Kars, projectleider visie generatieve AI vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, zal kort de plannen voor de visieontwikkeling op gerneratieve AI presenteren en actief suggesties en beelden bij de deelnemers ophalen Een mooie kans om in een vroeg stadium op dit traject aangehaakt te worden. Tijdens het
Hele visietraject zal het ophalen van kennis en beelden bij experts uit verschillende disciplines en sectoren en bij belangstellenden een belangrijke rol spelen en verwerkt worden in de uiteindelijke visie.