Breakout sessie CIBG’s kijk op publiek private samenwerkingen