IAM4

IAM4 is in 2015 opgericht als afsplitsing van RuleManagement Group (RMG). Waar RMG zich primair richt op de consultancy rondom regelbeheer en -beheersing, ontwikkelt IAM4 daarvoor software oplossingen. IAM4 bestaat uit een groep specialisten met langjarige ervaring in onderzoek, ontwikkeling, informatica, wetsinformatica en gerelateerde werkterreinen.

Kern van de werkzaamheden van IAM4 vormt de RuleManagement Methode. Deze methode – initieel ontwikkeld door en met de Nederlandse Belastingdienst in het E-Power project – richt zich op het komen tot een eenduidige interpretatie van juridische teksten, die 1-op-1 geautomatiseerd kan worden. Met de IAM4 RMsuite krijgt de business dus een middel in handen om zelf juridische specificaties op te stellen. De IAM4 RMsuite wordt toegepast door diverse grote uitvoeringsorganisaties.

Binnen de methode worden technieken uit de informatica, de wetsinformatica en de kunstmatige intelligentie toegepast. De resultaten van het analyse- en modelleerproces (het interpreteren en éénduidig vastleggen in kennismodellen) wordt omgezet naar decision services in diverse technologieën, waaronder rule engines, zoals Drools, IBM ODM en Oracle Policy Automation.

Naar website